Filter
BOZEN (Scratch for Beginners)
Datum: 03.07.2023 - 07.07.2023
€65.00*
BOZEN (Scratch for Beginners)
Datum: 10.07.2023 - 14.07.2023
€65.00*
BOZEN (Scratch for Advanced)
Datum: 17.07.2023 - 21.07.2023
€65.00*
BOZEN (Bau dir deinen Roboter)
Datum: 24.07.2023 - 28.07.2023
€65.00*
BOZEN (Scratch for Beginners)
Datum: 31.07.2023 - 04.08.2023
€65.00*
MERAN (Scratch for Beginners)
Datum: 03.07.2023 - 07.07.2023
€65.00*
MERAN (Scratch for Beginners)
Datum: 10.07.2023 - 14.07.2023
€65.00*
MERAN (Scratch for Advanced)
Datum: 17.07.2023 - 21.07.2023
€65.00*
MERAN (Bau dir deinen Roboter)
Datum: 31.07.2023 - 04.08.2023
€65.00*
ST. LORENZEN (Scratch for Beginners)
Datum: 03.07.2023 - 07.07.2023
€65.00*
ST. LORENZEN (Scratch for Advanced)
Datum: 10.07.2023 - 14.07.2023
€65.00*
ST. LORENZEN (Bau dir deinen Roboter)
Datum: 17.07.2023 - 21.07.2023
€65.00*
ST. LORENZEN (Scratch for Beginners)
Datum: 24.07.2023 - 28.07.2023
€65.00*
ST. LORENZEN (Scratch for Beginners)
Datum: 31.07.2023 - 04.08.2023
€65.00*